Teknisk Isolasjon

Teknisk Isolasjon

For en god teknisk isolering er det nødvendig med kvalitetsprodukter og en høy grad av fagkunnskap for at resultatet skal være effektivt. Når vi får et oppdrag om å utføre teknisk isolering bruker vi mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter av ekstrudert- og ekspandert polystyren (skumplast). Produktspekteret dekker en rekke anvendelsesområder innenfor teknisk isolering og industri-, VVS- VA- og Marine isolering.

Bruksområder

Teknisk isolering med mineralull omfatter i hovedtrekk isolering av rør, kanaler, tanker og eventuelt annet teknisk utstyr i industrianlegg. Innenfor hvert av disse bruksområdene velger vi å isolere ut fra termiske-, lydmessige eller brannmessige hensyn. Ofte må en la alle tre hensyn ligge til grunn for valg av produkt og dimensjonering av produktet.

For det er dette teknisk isolering dreier seg om; å velge riktig isolasjonsprodukt, å dimensjonere riktig tykkelse og å montere produktet korrekt.

Vi har drevet med teknisk isolering i over 20 år og blant våre 15 ansatte finnes det rikelig med fagkunnskap, erfaring og kompetanse. Som eksperter på teknisk isolering utfører vi varmebevaring, kuldebevaring, frostsikring, brannbeskyttelse, støydemping, kondensisolering og krymping/skumming.

God teknisk isolering gir økt energieffektivitet, redusert risiko for frost og vannskader, samt bedre innemiljø og redusert støy. Ønsker du mer informasjon om teknisk isolering eller et uforpliktende tilbud, er det bare å kontakte oss på telefon 22 27 00 82 eller send en e-post til post@oisas.no.