Rørisolasjon

Isoler med AF/Armaflex eller Glava rørskåler!

Rørisolasjon

Isoler med AF/Armaflex eller Glava rørskåler!

I tillegg til stor energigevinst vil du oppleve at:

  • Du slipper å vente lenge på varmtvannet
  • Du unngår kondens på kaldtvannsrørene
  • Du har kaldt vann i kranen sommerstid
  • Du unngår frostsprengning

AF Armaflex er egnet for isolering mot kondens, varmetap og frost av rør til kaldt og varmt forbruksvann.

Mange fordeler med tradisjonelle rørskåler

De senere årene har fleksibel, bøybar rørisolasjon blitt introdusert på markedet. Produktet er enkelt å håndtere da man kan bøye isolasjonen over bend uten å skjære segmenter. Det man imidlertid må være oppmerksom på, er at isoleringsegenskapene for denne type isolasjon er vesentlig dårligere enn tradisjonelle rørskåler på grunn av produktets oppbygging og mineralullens fiberretning.

En tradisjonell rørskål er en homogen og formpresset isolasjon. Glava Tapelock rørskål er et slikt produkt. Produktet isolerer ca. 20% bedre og krever tynnere tykkelser enn bøybare isolasjonsskåler. Tapelock rørskål leveres med en langsgående overlapp med dobbeltsidig tape mens Glava Alucomfort rørskål kun leveres med et komfortbelegg av aluminiumsfolie.

Økonomi

Glava Tapelock Rørskål har ca. 20% bedre isolasjonsevne enn bøybar rørisolasjon. Bedre isolasjonsevne medfører lavere driftsutgifter for byggherre og behov for mindre tykkelse av isolasjonen.

Glava rørskåler er det beste produktvalget ved isolering mot varmetap fra varmtvannsrør og rør til sentralvarmeanlegg.

Les mer på Glava.no