Lydisolering

POROLON – for effektiv støyreduksjon

POROLON - for effektiv støyreduksjon

POROLON LYDISOLASJON G 100 SPF er en lydabsorbent av høy kvalitet. Sammen med motorkasse/deksel vil POROLON LYDISOLASJON gi en effektiv isolasjon mot motorstøy. Mye av støyen blir absorbert i lydisolasjonen, slik at den ikke blir reflektert ut gjennom åpninger i motorkasse/deksel.

 


Brennbarhet

POROLON LYDISOLASJON er selvslukkende etter ASTM 1692. Det vil si at materialet ikke underholder sin egen forbrenning. Oksygenindeks 23,4+/÷0,4.

Dimensjoner
POROLON LYDISOLASJON leveres med eller uten oljetett foliebelegg i dimensjon 100 x 50 cm og i hele plater 200 x 150 cm, i tykkelse 1, 2, 3 og 4 cm. NB! leveres også med selvklebende tape.

Målinger
Praktiske målinger over støyredusksjonen i båter med dieselmotor viser at POROLON LYDISOLASJON reduserer støynivået med opptil 17dBA. Tilnærmet kan man si at i området under ca 50 dBA (lav tale) vil en reduksjon på 10 dBA tilsvare en halvering av hørselinntrykket.

Absorbsjonsfaktorer
Kurvene viser absorbsjonsfaktoren som funksjon av standard senterfrekvens Hz for POROLON LYDISOLASJON G100S.
Kurve 1 (heltrukket): 3 cm lydisolasjon uten folie (G100S).
Kurve 2 (stiplet): 3 cm lydisolasjon med oljetett foliebelegg (G100S PF).

Lydisolasjonen bør ikke komme i kontakt med varme punkter (f.eks eksosledning og manifold) ved isolering av motorkassen. Skummet vil da dekomponere. Dette problemet kan løses ved å lage en utsparing som fylles med Rockwool eller annet varmebestandig og varmeisolerende materiale. I trange motorksasser kan det brukes forskjellige tykkelser lydisolasjon. Plassen blir da maksimalt utnyttet, og god støyabsorbsjon oppnås.

En godt lydisolert motorkasse er ofte så tett at det må sørges for ventilasjon, slik at motoren får nok luft. Den beste løsningen er da å bygge luftekanaler som kan kles på innsiden med lydisolasjon. Man trenger ikke å kle så lange stykket av en slik kanal før betydelig støyreduksjon oppnås. Det finnes så mange typer båter at en patentløsning på støyisolasjon er umulig å gi. Det man skal huske på er at jo tettere motorkassen er, desto mindre luftlyd slippes ut.

Videre fungerer lydisolasjonen som absorbent, og må da kombineres med tungt dempende materiale som samtidig danner veggen i motorkassen. 15-20 mm vannfast spon- og kryssfinérplater samt glassfiberarmert polyester er mye brukt materiale til dette formålet.

Konklusjon
POROLON LYDISOLASJON vil, slik både teoretiske og praktiske forsøk viser, gi en betydelig støyreduksjon ved anvendelse ombord i motorbåter. Motorstørrelse og motortype avgjør hvor tykk lydisolasjon man bør bruke. I tvilstilfeller kontakt hovedkontoret. Vi står gjerne til tjeneste.

Les mer hos Porlon.no

ArmaSound RD fra Glava

Den akustiske løsningen når plassen er liten.

ArmaSound RD er ett høyeffektivt akustisk absorberende materiale av høy kvalitet som er konstruert for krevende oppgaver. Strukturen, utformingen og sammensetningen av dette materialet gir mulighet for omtrent dobbelt så stor akustisk energiabsorpsjon for en gitt tykkelse i sammenlikning med tradisjonelle materialer. Dermed kan konstruktører og arkitekter redusere både plassbehovet og den støyen som brukerne opplever.

Gjennom modellering og optimalisering av materialets mikrostruktur er dette produktet utviklet for meget stor absorpsjon over hele frekvensområdet.

ArmaSound RD kan også konstrueres spesielt med tanke på særlige kundebehov ved å fokusere på dets absorpsjon ved spesielle problemfrekvenser. Dette gir mulighet for bedre utnyttelse av produktets støydempende egenskaper.

Les mer om ArmaSound RD fra Glava (PDF).

NB. Oslo IsolasjonsService utfører ikke lydisolerig på hus, kun på tekniske installsjoner.