Frostsikring

Frostsikring

Rør som ligger i utendørs klima må frostsikres for å unngå store skader og kostnader: Dette gjøres enkel med å montere selvregulerende varmekabel samt isolere røret med Glava-rørskåler eller lignende materiale i tykkelse minimum 50mm og eventuelt overflatebekledning om røret er utsatt for vær og vind.

Frostsikring av VA-ledninger med kulvertkasser og isolasjonsplater.

Våre løsninger er:
• Ressursbesparende
• Miljøvennlige
• Sikre

Produkter:

Jackopor kulvert.
For frostsikring av grunne VA-ledninger. Jackopor kulvert er laget i en solid, helstøpt U-profil.

Jackofoam Lokk.
Det benyttes lokk av Jackofoam 400 kvalitet for å kunne tåle store belastninger.

Jackofoam kulvert.
For frostsikring av grunne VA-ledninger. Kassene er limt sammen av Jackofoam 400 plater. Andre formater på forespørsel.

Brannventilisolasjon.
For frostsikring av brannventiler i kummer.

Jackofoam.
Isolasjonslokk for frostsikring av VA-kummer.

Jackopor rørskåler.
Støpte skåler m/not og fjær. Rørskåler for varmt- og kaldt vann samt kjøleledninger. Godkjent for temperatur på opptil +90°C.

Jackopor rørskåler.
Skårede skåler m/glatt kant. Rørskåler for varmt- og kaldt vann samt kjøleledninger. Godkjent for temperatur på opptil +90°C.

Jackofoam – ekstrudert polystyren
• Frostsikrer
• Isolerer
• Gir mekanisk beskyttelse
• Er kapillerbrytende
• Alle typer kan leveres med fals

Grunne VA-ledninger gir stor gevinst

Ved å isolere VA-anlegg med styrofoam foretas direkte miljømessige og økonomiske besparelser ettersom grunne grøfter kan benyttes. Grunne grøfter fører til mindre setninger i bakken, lavere risiko for påvirkning av grunnvannet og ikke minst at drift- og vedlikeholdskostnadene holdes nede ved at rørledningene blir lettere tilgjengelige.

Frostisolering av VA-ledninger gir anleggsmessige store besparelser i form av mindre graving, sprengning og gjenfylling. I tillegg vil reparasjoner og utskiftninger bli vesentlig enklere. Bruk av isolasjon gir grunnere grøfter og åpner for en rasjonell, økonomisk samordning av alle tekniske anlegg i fellesgrøfter. Hvis man samtidig tar i bruk såkalt «lett kommunalteknikk» som omfatter en koordinert opparbeiding av alle tomtetekniske arbeider, vil både økonomi – og miljøgevinstene bli meget store.

Les gjerne mer om produkter relatert til frostsikring hos Glava.