Referanser

22/09-10

Norges varemesse

Norges varemesse Oppdragsgiver: Oras AS

Vennligst se Byggenytt
22/09-10

Frydenberg. Oppdragsgiver Ing Sverre Hollie AS

Frydenberg. Oppdragsgiver Ing Sverre Hollie AS

Vennligst se Byggenytt

Kontakt oss

Besøksadresse:
Østensjøveien 60
inngang baksiden, 3 etg.

Tlf:       22270082 (08.00-15.30)
Faks:   22757170
Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt oss for et
uforpliktende tilbud:

93 21 24 64

Rør som ligger i utendørs klima må frostsikres for å unngå store skader og kostnader: Dette gjøres enkel med å montere selvregulerende varmekabel samt isolere røret med Glava-rørskåler eller lignende materiale i tykkelse minimum 50mm og eventuelt overflatebekledning om røret er utsatt for vær og vind.

Frostsikring av VA-ledninger med kulvertkasser og isolasjonsplater.

Våre løsninger er:
• Ressursbesparende
• Miljøvennlige
• Sikre

Produkter:

Jackopor kulvert.
For frostsikring av grunne VA-ledninger. Jackopor kulvert er laget i en solid, helstøpt U-profil.

Jackofoam Lokk.
Det benyttes lokk av Jackofoam 400 kvalitet for å kunne tåle store belastninger.

Jackofoam kulvert.
For frostsikring av grunne VA-ledninger. Kassene er limt sammen av Jackofoam 400 plater. Andre formater på forespørsel.

Brannventilisolasjon.
For frostsikring av brannventiler i kummer.

Jackofoam.
Isolasjonslokk for frostsikring av VA-kummer.

Jackopor rørskåler.
Støpte skåler m/not og fjær. Rørskåler for varmt- og kaldt vann samt kjøleledninger. Godkjent for temperatur på opptil +90°C.

Jackopor rørskåler.
Skårede skåler m/glatt kant. Rørskåler for varmt- og kaldt vann samt kjøleledninger. Godkjent for temperatur på opptil +90°C.

Jackofoam – ekstrudert polystyren
• Frostsikrer
• Isolerer
• Gir mekanisk beskyttelse
• Er kapillerbrytende
• Alle typer kan leveres med fals

Grunne VA-ledninger gir stor gevinst

Ved å isolere VA-anlegg med styrofoam foretas direkte miljømessige og økonomiske besparelser ettersom grunne grøfter kan benyttes. Grunne grøfter fører til mindre setninger i bakken, lavere risiko for påvirkning av grunnvannet og ikke minst at drift- og vedlikeholdskostnadene holdes nede ved at rørledningene blir lettere tilgjengelige.

Frostisolering av VA-ledninger gir anleggsmessige store besparelser i form av mindre graving, sprengning og gjenfylling. I tillegg vil reparasjoner og utskiftninger bli vesentlig enklere. Bruk av isolasjon gir grunnere grøfter og åpner for en rasjonell, økonomisk samordning av alle tekniske anlegg i fellesgrøfter. Hvis man samtidig tar i bruk såkalt «lett kommunalteknikk» som omfatter en koordinert opparbeiding av alle tomtetekniske arbeider, vil både økonomi – og miljøgevinstene bli meget store.

Les gjerne mer om produkter relatert til frostsikring hos Glava.

Med fokus på kvalitet

Oslo IsoleringsService sørger for at alt vårt isoleringsarbeid blir gjennomført med fokus på kvalitet.